Zarezerwuj teraz!

Polityka prywatności

 Polityka prywatności.

 1. Zakres przetwarzanych danych trwa od momentu zakupu do jego opłacenia. Administrator nie przechowuje danych osobowych.
 2. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest J.J. Franczak S.C.
 3. Kontaktu do administratora danych; sklep@hotelbohema.pl
 4. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera wyszczególnione dane osobowe potrzebne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 5. „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy
 6. “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 8. „Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”
 9. Klient ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.
 10. „Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych”
 11. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 12. Administrator zobowiązanie się do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
  Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 13. Wniesienie skargi mają Państwo do właściwego urzędu: “Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
 14. „W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.
 15. Prawa konsumenta i przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 16.  Procedury reklamacyjnej obowiązującej w Państwa sklepie (powinna uwzględniać uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego).
 17. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez sklep preferencji Użytkowników.””)